Na volné noze: podnikejte jako profesionálové

Autor: Robert Vlach
Nakladatel: Jan Melvil Publishing
Rok vydání: 2017
Počet stran: 760
ISBN: 978-80-7555-015-6

Objemný svazek čítající přes 700 stran z nakladatelství Jan Melvil Publishing z pera dlouholetého podnikatelského poradce Roberta Vlacha má snahu být knižní událostí roku v česky psané původní tvorbě zabývající se podnikáním nebo chceme-li sebe-rozvojové literatuře v oblasti podnikání. Ačkoliv nejde o právnickou literaturu a na knihu jsem narazil víceméně náhodou na internetu, téma knihy mě prakticky ihned oslovilo a bez bližšího rozmýšlením jsem titul opatřil. Publikace samotná je členěna celkem do tří stěžejních částí. V první části nazvané „Podnikání“ nalezneme kapitoly věnující se tématům nezávislého profesionála, tržnímu postavení a dobrému jménu. V druhé části s titulem „Profesionál“ se autor po řadě věnuje kladům a záporům podnikání na volné noze, předpokladům úspěchu a tzv. podnikatelskému záměru. V nerozsáhlejší třetí části knihy pojmenované „Know how“ autor věnuje prostor osobní produktivitě, profesionálnímu IT, týmové spolupráci, portfoliu klientů, cenotvorbě, vyjednávání zakázky, jištění pohledávek, webu, blogu a sociálním sítím, a následně freelance marketingu, financím a prevenci rizik, kdy celá kniha je zakončena tématem tzv. sólování, jakožto poslednímu závěrečnému vývojovému stádiu freelancera.

Právě posledně uvedenému pojmu „freelancer“ nebo chceme-li „volnonožec“, jak jej také Robert Vlach používá, se autor věnuje podstatný úsek první části knihy. Ačkoliv existují i autoři, kteří se fenoménu nezávislých pracovníků, kteří jsou odkázání na svoji odbornost, a v pracovním životě fungují mimo klasický pracovní poměr, věnují na odborné filozofko-sociologické akademické úrovni (např. výtečná a podnětná práce RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014), zpracování Roberta Vlacha je nanejvýš praktické. Autor přitom vychází z rozsáhlého průzkumu mezi českými freelancery, který uspořádal prostřednictvím webu https://navolnenoze.cz/. Z tohoto průzkumu autor často cituje a jeho výsledky v knize uvádí a obšírně je komentuje a zasazuje do souvislostí. Dlužno dodat, že ona cílová skupina respondentů a zároveň zájmová čtenářská skupina této publikace se týká de facto osob samostatně výdělečně činných, které svou obživu zajišťují prací na individuálních zakázkách či projektech, v drtivé většině prací u počítače.

Středem pozornosti autora je tak vše, co se týká podnikání na volné noze, ať už jde o profesionální jednání a vystupování, dobrého jména, teamové práci nebo problematiku sjednávání zakázek, cenotvorby a marketingu. Autor je mimořádně sečtělý (či spíše má naposlouchánu řadu audio-knih) v oboru sebe-rozvojové literatury v oblasti podnikání, a odkazy na různé knihy se vinou celou publikací, na řadě míst autor nezastírá přímou inspiraci anglicky psanými publikacemi (např. „The Freelancer’s Bible“). Autor se tématu věnuje skutečně důkladně, což je znát i z rozsahu publikace. Stranou tak nezůstávají ani takové otázky jako jsou stravování a životospráva, a pozornost je věnována práci u stolu ve stoje nebo fenoménu digitálního nomádství. Na knize je sympatická snaha o věcnost a praktičnost, a text přitom zůstává mimořádně čtivý. Autor nabízí nepřeberné množství tipů a nápadů, je maximálně otevřený (jak to nebývá v ČR zvykem, včetně poodhalení autorovy životní úrovně), zároveň však zachovává střízlivý odstup a opakovaně připomíná, že jím popisované způsoby nejsou jediné možné a správné. Autor dále zaujme neobvykle vysokou mírou organizovanosti (je zastáncem procesů, checklistů a evidencí nejrůznějšího druhu), která se prolíná celou knihou a odráží se i na její podobě, kdy každá kapitola je zakončena přehledem nejdůležitějších myšlenek. Považuji za nutné vyzdvihnout i to, že se autor nevyhýbá právním záležitostem a poměrně nevídaným způsobem pomáhá šířit právní (u)vědom(ěn)í. Doporučuje totiž preventivně vyhledat právní pomoc, a na řadě míst se také právními problémy zabývá (ať už jde o problematiku závislé práce, smluvní pokuty k utvrzení závazku z konkurenční doložky, vymáhání pohledávek, odpovědnosti za škodu či problematice smluv apod.).

Kniha Roberta Vlacha je nepopiratelně produktem internetové doby, neboť její obsah je do jisté míry zrcadlením některých článků autora i mnohých jiných publikovaných na síti, celé komunity kolem portálu https://navolnenoze.cz/, kdy se průběžně napříč celou knihou vinou odkazy na různé příspěvky, blogy a webové prezentace a především konkrétní osoby. Domnívám se, že onen kontext činí z knihy produkt, který s odstupem času bude méně srozumitelný, neboť o identitě osob, o kterých je v knize řeč, nebude mít čtenář budoucnosti pravděpodobně ponětí (stejně se to má s vypovídací hodnotou průzkumu mezi freelnacery, který dal základ publikaci). Knize jakoby chyběla autoritativní redakční práce, při které by se dal autorem předkládaný obsah jistě seškrtat minimálně o třetinu, neboť méně je někdy více a snaha vyjádřit se prakticky ke všemu dělá z knihy publikaci, kterou si řada lidí možná pořídí, ale málokdo z nich ji skutečně přečte v celém rozsahu, neboť je pro čtenáře stejně všeobsažná jako vyčerpávající. Autorem tolik oblíbeného formátu audioknihy se tak tato publikace zřejmě nedočká (i když kdo ví?). Každopádně lze tento titul doporučit, neboť se mj. významnou měrou pokouší kultivovat zdejší úroveň (malého) podnikání.