Nestoři české advokacie

Autor: Petr Toman, Ondřej Šebesta
Nakladatel: Česká advokátní komora
Rok vydání: 2016
Počet stran: 320
ISBN: 978-80-906571-0-6

Pod patronátem České advokátní komory vyšla před dvěma lety zajímavá kniha, která přináší rozhovory s advokátkami a advokáty, jímž v době pořizování rozhovorů bylo přes 80 let a kteří v advokacii působili dlouho před rokem 1989. Taková kritéria pro výběr respondentů si vybrala autorská dvojice Petra Tomana, advokáta z advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři a publicisty Ondřeje Šebesty. Ani jeden z autorů ovšem není školený historik, takže způsob vedení rozhovorů ani celková koncepce knihy nesleduje nijak důsledně metodu orální historie, ale přináší spíše poutavé povídání s pamětníky zaměřené na dobu jejich působení v advokacii.

Že se autorům knihy povedlo vyzpovídat opravdu doayeny, vyplývá již z přehledu osobností, neboť rozhovory byly vedeny mj. s Gerhardtem Bubníkem (nedávno přitom vyšla v nakladatelství Wolters Kluwer publikace Gerhardt Bubník – Život mezi paragrafy), loni zesnulým Karlem Čermákem nebo v tomto roce zesnulou Dagmar Burešovou či s řadou dalších osobností české a moravské advokacie. Mladí právníci po škole dostávali tzv. umístěnky a šli po ČSSR, tam kam bylo zrovna potřeba, většina dotazovaných ale umístěnku do advokacie neměla. Hned několik ze zpovídaných přitom prošlo Advokátní poradnou č. 1, která sídlila v paláci Chicago na Národní třídě, tedy hned na proti budově, ve které mám sídlo.

Téměř všichni zpovídaní se shodují na tom, že advokacie si uchovala jistou míru autonomie a samostatnosti, a to jaksi době navzdory, kdy většina se shoduje v tom, že tomu tak bylo především díky postavě JUDr. Zdeňka Hrazdiry, který byl předsedou Ústředí české advokacie. Po přečtení rozhovorů lze nabýt dojmu, že advokacie, ve které působili zpovídaní, byla jaksi více přehledná, a to nejenom tím, že advokátní stav měl omezený počet členů. Především bylo advokátům vymezeno toliko právo soukromé, z něhož obchodní právo, resp. přesněji řečeno svébytné hospodářské právo, bylo doménou podnikových právníků, a obhajoba v trestních věcech, ve kterých byl však vliv komunistického režimu necitelnější. Publikace je zajímavou sondou do období advokacie na našem území v letech 1948 až 1989 tedy v době nesvobody a přináší řadu zajímavých životních osudů na pozadí doby.