Hledání dějin: o české státnosti a identitě

Autor: Karel Hvížďala, Jiří Přibáň
Nakladatel: Karolinum
Rok vydání: 2018
Počet stran: 258
ISBN: 978-80-246-4047-1

V předvánočním čase jsem zachytil v jednom lifestylovém časopise rubriku, ve které osobnosti uváděli tipy na knihy, přičemž mezi těmito zaujala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a jí zmiňovaná publikace Hledání dějin. Jedna z vrcholných představitelek české justice přitom nechyběla v diskuzním panelu konaném k uvedení této knihy v Knihovně Václava Havla v září minulého roku. Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí knižní rozhovor publicity Karla Hvížďaly s právním sociologem a teoretikem práva Jiřím Přibáněm z roku 2013 nazvaný Tyranizovaná spravedlnost byl více než podnětný, s obstaráním tohoto titulu s tématem (právních) dějin jsem neváhal.

Samotný rozhovor je členěn do několika celků, kterými jsou po řadě následující jednotící témata:  Historie a národní identita, Vznik národů a nacionalismu, Právo bez státu a státní právo aneb od středověku k modernitě, Novověk, státní suverenita a národ, Národ, kultura a dějiny, Národní obrození a právo na sebeurčení, Kulturní idealismus a politický realismus, Republika vzdělaných občanů aneb Masarykův pokus o středoevropskou utopii, Intelektuálové a politika, O dvou totalitách a Od rozpadu státu k rozpadu režimu.

Jedná se o navýsost fundovaný dialog dvou intelektuálů, ve kterém jsou rozebírány koncepty velkých pojmů jako je „národ“, „kultura“, „Evropa“, přes který se prolínají komentáře obou osobností k významným historickým událostem a klíčovým právním dokumentům (typu Bratislavských kompaktát nebo Zlaté buly Sicilské). Sympaticky menší formát knihy umožňuje její pohodlné čtení po cestě hromadnou dopravou. Knihu je možno opakovaně otevřít na libovolném místě a čtenář je vždy překvapen obsaženými myšlenkami.