Advokáti proti totalitě

Autoři: Petr Toman, Ondřej Šebesta
Nakladatel: Mladá fronta
Rok vydání: 2019
Počet stran: 336
ISBN: 978-80-204-5430-0

Koncem roku 2018 jsem zde představoval publikaci autorské dvojice Petra Tomana, advokáta z advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři, a publicisty Ondřeje Šebesty, kteří pod patronátem České advokátní komory vydali v roce 2016 knihu Nestoři české advokacie, a to u příležitosti oslav 60. výročí stavovského časopisu českých advokátů Bulletinu advokacie. Na sklonku loňského roku 2019 v rámci celoročního projektu České advokátní komory k 30. výročí sametové revoluce sestavili titíž autoři představovanou publikaci Advokáti proti totalitě.

Kniha je opatřena úvodem předsedy České advokátní komory Vladimíra Jirouska a dvěma doprovodnými texty Advokacie v běhu času od Stanislava Balíka a Stručnou historií advokacie ve 20. století od Filipa Mamrilla. Poté následují portréty jednotlivých osobností advokacie, kteří se postavili totalitním diktaturám na poli práva. Představeni jsou pořade pětice Kamill Resler, Jiří Křížek, Jaroslav Borkovec, Rastislav Váhala a František Hejný. Následuje pětice současníkům mnohem známějších jmen polistopadového dění, a to Dagmar Burešová, Otakar Motejl, Ján Čarnogurský, Jiří Machourek a Milan Hulík. Celou publikaci zakončuje doslov historika Petra Blažka.

Právě uvedená desítka osobností je reprezentativní a ukazuje osobní odvahu jednotlivců na pozadí nelehkých časů. Přínosem publikace jsou faksimile dobových dokumentů a živý popis životních osudů aktérů. V určitém ohledu se nynější publikace překrývá s tou dřívěji vydanou popisovanou v úvodu tohoto příspěvku, kdy styčným bodem je např. osobnost Dagmar Burešové, která našla své místo v obou knihách. Ostatně Dagmar Burešové se dostalo pozornosti mj. filmem Hořící keř (2013) a několika z osobností zařazených do Advokáti proti totalitě jsou věnovány samostatné knihy, např. Otakarovi Motejlovi Lexikon od Renáty Kalenské a Kamillu Reslerovi kniha Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamill Resler – obhájce K. H. Franka od Jakuba Drápala.

Knize se ovšem nevyhnuly některé nedostatky, např. text o Dagmar Burešové ke škodě věci nereflektuje popis procesu poslanec Nový ca Emil Zátopek a další, obsažený v nově vydané knize Emil Běžec od Pavla Kosatíka. Jednotlivé texty se liší co do zpracování, kdy u Hejného jsou uvedeny podrobnosti o složení soudního senátu, zástupců prokuratury, a právní kvalifikace, které v jiných statích uvedeny nejsou. Na několika místech se textům nevyhnuly gramatické chyby a jedna z obrazových příloh se v knize chybně opakuje na dvou místech. Uvedené lze patrně přičíst na vrub redakčnímu spěchu s vydáním knihy k listopadovému výročí. Publikace nicméně představuje obdivuhodný počin, a nemusí nutně zaujmout jen advokáty, právníky či historiky, ale i všechny co hledají inspirativní postavy naší nedávné minulosti.