Globální problémy profesní etiky právníků

Autoři: James E. Moliterno, Paul D. Paton
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2017
Počet stran: 212
ISBN: 978-80-7552-838-4

Trojlístek právníků sdružený kolem Právnické fakulty Univerzy Palackého v Olomouci ve složení Martin Kopa, Maxim Tomoszek a Vítězslav Dohnal uvedl prostřednictvím nakladatelství Wolters Kluwer do českého právního prostoru americkou monografii v originále pojmenovanou Global Issues in Legal Ethics od autorské dvojice E. Moliterno, Paul D. Paton (poprvé vyšla v roce 2007, druhé vydání v roce 2014). Knihu převedl do češtiny takříkajíc na koleně Martin Kopa, advokát, který provozuje facebookovou stránku nejen o ústavním právu Iurium Daily.

Publikace je opatřena hned čtveřicí předmluv, a to předmluvou k druhému americkému vydání a prvnímu českému vydání, dále předmluvou od Josefa Baxy, předsedy NSS, a Františka Korbela za AK Havel & Partners. Kniha samotná obsahuje 10 kapitol, přičemž autoři nejdříve pojednávají o roli právníka (kapitola 1), regulaci právníků (kapitola 2), definování a utváření vztahu mezi právníkem a klientem (kapitola 3), odměňování právníků (kapitola 4) a mlčenlivostí (kapitola 5). V dalších částech je věnován prostor neslučitelným vztahům (kapitola 6), zvláštním otázkám zastupování právnických osob (kapitola 7), povinnostem vůči soudu a jiným (kapitola 8), a není ponechána stranou ani reklama a nabídka služeb (kapitola 9) a chování soudce (kapitola 10).

Knihu o etických záležitostech výkonu právnického povolání je potřeba přivítat. Navíc výše uvedený kolektiv autorů text jinak vycházející z amerických (a trochu i britských) reáliích mírně obohatil i o český prvek, každá kapitola tak obsahuje také pohled „jak je to v ČR“, což knihu posouvá z kategorie pouze pro zájemce o anglosaský právní systém. Představovaná monografie přitom obsahuje četná další zajímavá srovnání, jde však o komparatistiku více či méně nahodilou, a tak kniha zaujme např. vhledem do japonské právní kultury bengoshi nebo popisem situace ve Švédsku. Každá kapitola je opatřena otázkami k diskuzi, takže nepochybně může dobře sloužit jako studijní pomůcka pro studenty, právě kterým je na místě tuto pozoruhodnou publikaci doporučit.