Kritika právní odpovědnosti

Autor: Václav Janeček
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2017
Počet stran: 277
ISBN: 978-80-7552-812-4

V edici právní monografie nakladatelství Wolters Kluwer vyšla v roce 2017 publikace nazvaná Kritika právní odpovědnosti. Na titul jsem narazil téměř před dvěma lety víceméně náhodou v knihkupectví a zaujal mě již svým názvem, neboť koncept odpovědnosti mi již za studentských let připadal poněkud tajemný a neuchopitelný. Jak už to u některých knih bývá, delší dobu trvalo, než přišla na pořad dne. V dubnu minulého roku navíc autor působící mj. na právnické fakultě v anglickém Oxfordu obdržel za uvedenou publikaci tzv. Bolzanovu cenu v kategorii společenských věd.

Publikace je kromě předmluvy a shrnutí členěna do celkem šesti kapitol. Autor tak nejprve pojednává o problému soukromoprávní odpovědnosti (kapitola 1). Věnuje se historickým kořenům pojmu odpovědnosti (kapitola 2) a mapuje počátky „českého“ problému odpovědnosti (kapitola 3). Následně autor přechází k odhalení důvodů „českého“ problému odpovědnosti (kapitola 4) a poté přechází k řešení „českého“ problému odpovědnosti (kapitola 5). Kniha je zakončena poslední kapitolou popisující teoretickou koncepci odpovědnosti (kapitola 6).

Představovaná publikace stojí na pomezí teoreticko-právní a civilistické literatury.  Autorovo bádání v tomto tématu je rozsáhlé a podrobné, zahrnující německo-jazyčnou a anglicky psanou literaturu, přičemž zahrnuje mj. historický vývoj institutu ručení, doktríny Schuld und Haftung (1874) či český jazykový překlad ABGB, který stojí u zrodu nejen terminologického problému, jenž autor v publikaci představuje. Monografie je velice důkladná a autor v ní rovněž přesvědčivě rozporuje zažitou teorii trojčlenné konstrukce právní normy (hypotéza-dispozice-sankce), která byla vštěpována generacím právníků. Autor přistoupil i originálním způsobem k exegezi jediné stručné věty z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku, podle níž pojetí odpovědnosti v novém kodexu se hlásí k antické, křesťanské a západoevropské tradici. Uvedené tradice se tak autor vlastním způsobem snaží naleznout a pojmenovat. Základní myšlenkou díla je rozlišování mezi kategorií odpovědnosti podle pořadu přirozeného práva a kategorií zavázanosti podle pořadu pozitivního práva.  V mnoha ohledech jde o monografii výraznou, která by neměla uniknout pozornosti zainteresované právnické veřejnosti.