Analýza realitního trhu

Autor: Petr Ort
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2019
Počet stran: 164
ISBN: 978-80-7502-364-3

V edici Praktik nakladatelství Leges v loňském roce vyšla monografie Petra Orta, odborníka na oceňovaní nemovitostí, nazvaná Analýza realitního trhu. Komplexní zpracování tuzemského realitního prostředí jako by zde přitom chybělo, takže monografie zaplňuje jistou mezeru. Dlužno připodotknout, že v případě představované publikace se přes vydání u zmíněného nakladatelství přitom nejedná o právnickou literaturu, autor je vzdělán v obou pozemní stavitelství na Stavební fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Publikace je kromě úvodu a závěru rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části se autor zabývá fungováním relativního trhu a v rámci této části jsou zařazeny tyto kapitoly: základní pojmy a definice, základní principy a faktory, informace jako základ, úvod do teorie hodnoty, hospodářské cykly, strategická analýza realitního trhu, hospodářská geografie a obecná analýza realitního trhu. Druhá část je věnována trhu s pozemky a zahrnuje kapitoly o stavebních pozemcích, zemědělských pozemcích a ostatních pozemcích. Třetí část se orientuje na trh se stavbami a v jejím rámci autor pojednává o rezidenčních stavbách: bytech, rodinných domech, individuálních rekreačních objektech, výrobních a skladových objektech, objektech pro občanskou vybavenost, administrativních budovách a ostatních stavbách. V poslední části se autor věnuje trhu s nájmy, tedy nájmu pozemků a nájmu staveb. Na závěr je připojena samostatná kapitolo o realitním zprostředkování, v níž je pojednáno o stručné historii realitního zprostředkování v českých zemích, současné charakteristice českého realitního trhu, novém zákonu o realitním zprostředkování a analýze realitního trhu. Celou publikaci zakončuje jako příklad autorem zpracovaná konkrétní analýza trhu.

Celý text je důsledně rozdělen podnadpisy na dílčí odstavce či logické menší celky a svojí strukturou a čtenářským zážitkem tak spíše připomíná vysokoškolská skripta. Jde svého druhu o analýzu spíše deskriptivního typu, kdy se autor zaměřuje na popis všech nemovitostí, jejích využití a stavu, a to přitom naprosto vyčerpávajícím způsobem. Napříč celou brožurou pak především prosvítá autorova fundovanost a přehled v tématu, který je ukázkový např. v pasážích o bytech v panelových domech či výrobních a skladových objektech. Kniha obsahuje rovněž řadu obecných postřehů a odkazů na ekonomické souvislosti čerpané ze zahraniční literatury. Jedná se o přehledovou příručku, kterou jistě ocení především studenti, ale také všichni, kdož se zapojují do realitního provozu.