Tajemství v českém právním řádu

Autor: Alena Bányaiová (ed.)
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2019
Počet stran: 392
ISBN: 978-80-7502-347-6

V nakladatelství Leges minulý rok vyšla kolektivní monografie s pozoruhodným názvem Tajemství v českém právním řádu od skupiny autorů Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry a Pavel Uherek. Seskupit přehledně do jedné monografie státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti (povinnosti či oprávnění k zachování tajemství) do jedné publikace, považuji za více než chvályhodný počin a titul jsem proto obratem opatřil, rovněž s ohledem na vtipné ilustrace Jiřího Slívy, které odlehčují jinak solidní téma. Celou publikací se navíc jako červená nit táhne problematika ochrany osobních údajů a její právní úprava evropským nařízením GDPR a českým adaptačním zákonem, takže tajemství v názvu knihy zahrnuje také (ne)čekaně téma ochrany osobních údajů.

Monografie je kromě úvodu členěna celkem do 11 kapitol. Nejdříve je dán prostor Aleně Bányaiové, která pojednává o obchodním tajemství (kapitola 1). Následuje tandem Pavel Mates & František Púry, stručně představující zákaz nucení k sebeobviňování, a tedy tajemství osob proti nimž se vede řízení trestně-právní povahy (kapitola 2). Dále pokračuje již pouze Pavel Mates výkladem o důvěrnosti distančních komunikací (poštovní tajemství) (kapitola 3). Následně dostává prostor Daniela Kovářová s tématikou advokacie jako činnosti plné tajemství (advokátní povinnost mlčenlivosti) (kapitola 4). A první polovinu publikace uzavírá výklad Pavla Uherka na téma lékařské tajemství aneb povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (kapitola 5). Druhá část knihy začíná stručným úvodem Pavla Matese do problematiky utajovaných informací (kapitola 6) a pokračuje výkladem téhož ohledně bankovního tajemství v peněžnictví (kapitola 7) a tentýž ještě pokračuje ve dvojici s Josefem Bendou tématem tajemství a média (ochrana zdroje novinářů) (kapitola 8). V monografii nechybí ani výklad ohledně kanonického práva a zpovědního tajemství jako zástupce státem uznané povinnosti mlčenlivost, který předkládá Stanislav Přibyl (kapitola 9). Na konci opět dostává prostor František Púry s tématem ochrany tajemství v trestním právu (kapitola 10). Celou publikaci uzavírá na lehkou notu Daniela Kovářová s rodinnými tajemstvími, tedy tajemstvími mezi manžely, rodiči a dětmi a mlčenlivostí osob účastnících se na závěti (kapitola 11).

V některých pasážích publikace trpí typickým nešvarem české právnické literatury, tedy prostou deskripcí aktuálně platné právní úpravy, k čemuž čtenáři nezbývá než si s klasikem povzdechnout „Stačí tři slova zákonodárce, uvozující novelu zákona, a celé právnické knihovny se mění v makulaturu.“ Jak je patrné z přehledu autorů a jednotlivých kapitol, je to Pavel Mates (roč. 1947), jinak administrativista a často na stránkách odborných časopisů publikující autor, který pokryl značnou část témat knihy. Za pozornost však podle mého soudu stojí spíše jiné kapitoly. Např. ta od Aleny Bányaiové, kdy její jako vždy detailní, věcný a s přehledem podaný výklad je nanejvýš aktuální, když rozebírá nález Ústavního soudu ohledně konkurenční doložky (který je mimochodem dílem naší kanceláře). Když jsme u judikatury Ústavního soudu, tuto na třech zajímavých případech popisují autoři pasáže o mediálním právu (kauza Martina Šmoka, kauza České televize ohledně zveřejnění výtisku informační zprávy Vojenského zpravodajství a kauza Janka Kroupy). Zasvěcený text oplývající pozoruhodnými postřehy předkládá rovněž Pavel Uherek, takže zájemci o zdravotnické právo by rozhodně tuto kapitolu neměli minout, zvláště s ohledem na značnou kasuističnost a nepřehlednost právní úpravy nejrůznějších průlomů do lékařského tajemství.