Základní práva. Svazek druhý: Svoboda

Autor: Pavel Molek
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2019
Počet stran: 655
ISBN: 978-80-7598-525-5

Ambiciózní knižní projekt Pavla Molka, odstartovaný publikací nazvanou Právo na spravedlivý proces (Wolters Kluwer, 2012), kterýžto titul je v současnosti beznadějně rozebrán a lze jej pořídit pouze v elektronické podobě, spěje pomalu ale jistě do svého finále. Po svazku Politická práva (2014) navazuje autor, soudce Nejvyšší správního soudu, na předchozí titul Základní práva. Svazek první: Důstojnost (Wolters Kluwer, 2017), nyní představovanou publikací, ve které se věnuje vybraným ústavně zaručeným svobodám. Pořízení titulu u mě shodou okolností připadlo na období březnových/dubnových dnů provázaných celosvětovou pandemií koronaviru – tematika knihy tak s ohledem na uvedené nabyla na aktuálním významu vzhledem k omezením dotčených základních práv a svobod vládou.

Publikace je kromě úvodu opatřena závěrem a je členěna celkem do pěti samostatných kapitol. Vzhledem k tomu, že kniha navazuje na předchozí první svazek, začíná tak nezvykle – avšak v kontextu knižní řady chronologicky – kapitolou pojednávající o zákazu otroctví, nevolnictví a nucených prací (kapitola 5). Výklad navazuje dvěma propojenými kapitolami, kdy v první z nich je nejprve pojednáno o právu na osobní svobodu a bezpečnost (kapitola 6) a autor následně navazuje tematicky o „dvousvobodě“, tedy svobodě pohybu a pobytu (kapitola 7). Prostor dostává svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání (kapitola 8) a celou publikaci uzavírá ochrana vlastnického práva (kapitola 9).

Kniha připomíná svými rozměry a váhou tak trochu telefonní seznam z devadesátých let minulého století a stejný pocit velkého soupisu vyvolává i v publikaci obsáhle citovaná soudní rozhodnutí. Jde přitom o nepřeberné množství tematicky nejrůznější judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu ale i Nejvyššího správního soudu, což z knihy dělá tak trochu casebook ústavního práva. Případné zájemce by však uvedené nemělo odradit. Přestože jde totiž o publikaci značně rozsáhlou a na veskrze seriózní téma, autor píše bystře a lehkým perem, což z knihy bez přehánění dělá učiněný page-turner.

Čtivý styl je patrný v detailech např. v originálních podnadpisech uvozujících pasáže s citací judikatury odkazující na popkulturu či jinak vtipně vystihující podstatu daného rozhodnutí.  Představovaná publikace je s trochou literární nadsázky něco jako Molkův průvodce po galaxii dvojí ochrany základních práva a svobod. A tento průvodce vezme čtenáře letem-světem skutečné zajímavým a pestrým: od belgického koncipienta nuceného k výkonu ex-offo obhajoby, na osobní svobodě omezené uprchlíky na ostrově Lampedusa, přes tzv. „sedací“ obecně závazné vyhlášky měst Litvínova a Varnsdorfu, až po křesťanské kříže ve školách nebo regulaci nájemného. Dovolím si tvrdit, že právě komentovaný svazek Molkova díla má pro praktikujícího právníka největší praktický přínos a bude zajímavé sledovat závěr knižní série, který má vyvrcholit připravovanou publikací o rovnosti.