Jak psát, aby se to dalo číst

Autor: Jakub Šváb
Nakladatel: Leges
Rok vydání: 2021
Počet stran: 131
ISBN: 978-80-7520-502-9

Publikace s podtitulem Příručka přístupného psaní, která v červnu vyšla v nakladatelství Leges v edici Praktik, je dílem Jakuba Švába, ředitele právního odboru J&T BANKY. Uvedený autor o přístupném psaní přednáší na PF UK, věnoval mu sérii článků v časopise Právní rádce a vše vyústilo ve výběr projektu přístupného psaní do finále prestižní soutěže Legal Disruptos Awards pořádané poradenskou sopečností Deloitte. Kniha je nezvykle vytištěna s barevným provedením textu, což je u právních titulů nepříliš obvyklé, zřejmě zde vydaní pomohl zafinancovat zmíněný bankovní ústav. Ten je ostatně úsměvně propagován i v příkladech, obsahujících ujednání o bezhotovostních platbách s uvedením výhradně kódu této banky. Jedná se o svého druhu první českou příručku zaměřenou především na psaní smluv, a lze ji zařadit do zatím nemnohých tuzemských monografiích o legal-writtingu (srov. předloni zde představované Právní psaní (2019) od Jana Vučky). Publikace po nezbytném úvodu představuje po řadě zásadu jasnosti a srozumitelnosti (kapitola 1), zásadu soudružnosti (kapitola 2), zásadu ujednocenosti (kapitola 3), zásadu souslednosti (kapitola 4), a v neposední řadě zásadu úspornosti (kapitola 5). Knihu uzavírá kapitola věnovaná příkladům postupu, jak upravit text, aby byl co nepřístupnější (kapitola 6) a připojeny jsou i typografická pravidla (kapitola 7) sepsané Kristinou Fišerovou, držitelkou mezinárodního ocenění Red Dot Design Award a seznam použité literatury (kapitola 8).

Kniha je napsána sebejistým stylem, na mnoha místech však sklouzává k vysvětlování obecně známého, a tak se čtenáři v mysli vybaví Plukovník Bedřich Kraus, mající též přídomek von Zillergut, postava ze Švejka, který když něco vypravoval, mluvil samé positivní věci, tázaje se při tom, zda všichni rozumějí nejprimitivnějším výrazům: „Tedy okno, pánové, ano. Víte, co je to okno?“ Nebo: „Cesta, u které po obou stranách jsou příkopy, nazývá se silnicí. Ano, pánové. Víte, co je to příkop? Příkop jest vykopávka, na které pracuje více lidí. Jest to prohloubenina. Ano. Pracuje se motykami. Víte, co je to motyka?“ Převážná většina textu se věnuje především technické stránce češtiny, resp. větným členům a stavbě věty. Abstraktní výklad je doplněn řadou praktických příkladů především na smluvních ustanovení. Příručka se pokouší ustavit základní pravidla – která se mohou zdát v podstatě banální, ve svém základu jsou nicméně bazální – prezentované pěti zásadami, kterým jsou věnované jednotlivé kapitoly. Každá kapitola přitom obsahuje u dané zásady jak jazyková pravidla, tak pravidla pro design textu. Právě posledně uvedené je nezbytným přínosem publikace, i když některá dogmatická pravidla jsou přinejmenším esteticky i právně diskutabilní. Ať už jde o prosazované zarovnání textu do leva, přípustnost byť lehkého prostrkávání (mezer mezi písmeny) nebo tvrzení o nadbytečnosti uvádění obchodní firmy a funkce podepisující osoby u podpisového řádku ve smlouvách. Publikace nicméně šíří důležitou osvětu v kultuře (právního) psaní, aneb: přemýšlejme, co píšeme, a nezapomeňme psát krátké věty!