Nepřirozené právo

Autor: Tomáš Sobek
Nakladatel: Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Rok vydání: 2022
Počet stran: 290
ISBN: 978-80-87439-54-8

Tomáš Sobek je neodmyslitelně spojený se svým dlouhodobým působením v Ústavu státu a práva AV ČR. V první dekádě nultých let publikoval v rychlém sledu těžké tituly Argumenty teorie práva (Ústavu státu a práva AV ČR, 2008), Nemorální právo (Ústav státu a práva AV ČR, 2010) a Právní myšlení: kritika moralismu (Ústav státu a práva AV ČR, 2011). Následně mu vyšla publikace Právní rozum a morální cit: hodnotové základy právního myšlení (Ústav státu a práva AV ČR, 2016). Také byl součásti např. autorského kolektivu kolem sborníku Filosofie práva (Nugis Finem Publishing, 2020), který jsem zde představoval v srpnu 2021. Posledním počinem tohoto právního filozofa je publikace Nepřirozené právo (Ústav státu a práva AV ČR, 2022). Publikace je vkusně provedena a celý její náklad je navíc signovaný autorem. Titulní straně dominuje ilustrace, která zobrazuje gryfa neboli mytické zvíře s částí těl různých živočichů, ve starořeckých představách nestvůrná kombinace orla a lva.

Uvedená kniha je kromě úvodu a závěru členěna do celkem dalších 9 kapitol. Autor si nejdříve klade otázky na problematice kontroly, a rozebírá téma Být pánem svého života (kapitola 1). Přechází k úvaze Právo jako lidský artefakt (kapitola 2). V následujících kapitolách se věnuje párovým pojmům, a to Normy a fakty (kapitola 3) a úvaze Srovnávat nesrovnatelné (kapitola 4). V polovině knihy si autor klade otázku Jaké to je být odepsaný (kapitola 5). Další sympatické hledání otázek, než kladení odpovědí v publikaci pokračuje v kapitole Spravedlnost mezi utopií a realitou (kapitola 6) a esejí Je tolerance liberální ctnost? (kapitola 7). Poslední dvě kapitoly zakončuje stále aktuální téma Objektivita lidských práv (kapitola 8) a na samý závěr je připojena douška Pragmatismus vs. metafyzika (kapitola 9). Jedná se o sbírku textů, které již byly vydány povětšinou časopisecky či ve sbornících a pro účely ucelené publikace je autor více či méně upravil.

Jak shrnout tuto pozoruhodnou knihu? Jedná se o mimořádně reprezentativní přehledový sborník pokrývající různorodá témata, kterým se Tomáš Sobek věnuje. Jak už to u právně-filozofických titulů bývá, jde především o abstraktní psaní, které vyžaduje značné soustředění čtenáře, neboť se tu jedná o morální témata, problematiku kontroly, výrokovou logiku, paternalismus, inklinacionismus, konsekvencialismus atd. apod. Témata jako přípustnost potratů, právo lidského plodu na život nebo francouzský zákaz kontroverzního sportu spočívajícího v házení trpaslíků či zákaz peep-show německým ústavním soudem tu slouží spíše jako výchozí body nebo styčné plochy pro další mimoběžné úvahy. Pnutí mezi normativitou a fakticitou, přirozeným právem a pozitivním právem autora vede k některým překvapivým postojům – např. paušální zpochybnění testu proporcionality. Dlužno dodat, že v některých pasážích se objevují velmi trefné glosy („Společenská konvence definuje, ale nikdy není definitivní“ [s.88]) v některých pasážích jde o filozofické úvahy, které jsou spíše intelektuálním cvičením, a mají problematickou praktickou hodnotu, přesto je obohacující sledovat autorův rozhled a filozofické zázemí.