Zákon o preventivní restrukturalizaci. Praktický komentář

Autor: Adam Sigmund, Jaroslav Brož, Lucie Kačerová, Petr Kališ, Roman Macháček, Lukáš Mikeska, Antonín Stanislav, Marek Šmůla, Jan Vavřina, Jiří Voda, Michal Žižlavský
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2023
Počet stran:  ISBN: 978-80-7676-479-8

V říjnu roku 2022 jsem na tomto blogu psal o sanačních procesech v podobě preventivní restrukturalizace podle nové unijní legislativy z pohledu ekonomického. Shodou okolností už v červenci 2021 uběhla lhůta pro transpozici evropské směrnice o insolvenci a preventivní restrukturalizaci a ani v prodlouženém termínu do července 2022 český zákonodárce neměl přijatý odpovídající právní předpis. Až s účinností od 23.9.2023 – tedy nezvykle ihned po zveřejnění ve sbírce zákonů – nabyl účinnosti zbrusu nový zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci. Pro úplnost lze dodat, že do konce roku byl mezitím uvedený zákon dotčen drobnou novelou účinnou od 1.1.2024.

S ohledem na aktivitu nakladatelství Wolters Kluwer, v němž hned v říjnu 2023 vyšla v edici praktický komentář představovaná publikace k novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, je tak možné nahlížet na institut preventivní restrukturalizace z pohledu právního a doplnit tak pohled ekonomický z předloňského roku. Disciplína spočívající v komentování zcela nové legislativy, ke které neexistuje žádná judikatura natož jakékoli poznatky z praxe, je hodně specifická záležitost. O obdobném knižním titulu z dílny nakladatelství Wolters Kluwer jsem psal na tomto blogu v březnu 2018, přičemž se jednalo o publikaci z edice praktický komentář k tehdy rovněž novému GDPR – obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.

Shodně i autorský kolektiv představovaného komentáře se úkolu zhostil na nejvýš obstojně. Sluší se dodat, že v rámci preventivní restrukturalizace se vyskytuji četné paralely ke známým institutům z insolvenčního práva, a proto autoři, kteří jsou povětšinou z okruhu insolvenčních správců, využívají znalosti dosavadní insolvenční judikatury a na mnoha místech předvídají možný výkladový vývoj i pro oblast preventivní restrukturalizace. Mimochodem, členem autorského kolektivu byl rovněž kontroverzní náměstek Ministerstva spravedlnosti Antonín Stanislav. To však nic nemění na přínosnosti komentáře, který je v mnoha ohledech zpracován zevrubně a s ohledem na zvláštní povahu preventivní restrukturalizace stojící mezi soukromým právem a insolvenčním právem.