Advokát a jeho klient

Autor: Daniela Kovářová
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2021
Počet stran: 276
ISBN: 978-80-7676-105-6

Bývalá ministryně spravedlnosti, advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová je plodná autorka nejen beletrie, ale i populárně naučných projektů zvyšujících právní vědomí. Loňský rok bylo možné na pultech knihkupectví natrefit na její poněkud svérázné tituly Matkovražedkyně: ironický román o zločinu (Mladá fronta, 2020) či knižní rozhovor Jak přežít krizi v rodině: příběhy z rodinného práva (Euromedia Group, 2020). V letošním roce došlo na publikaci zaměřenou na praktický rozměr výkonu advokacie pojmenovanou stručně Advokát a jeho klient, přičemž uvedený název přináší reminiscenci na slavné dílo švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta nazvané Soudce a jeho kat. V poslední době se tento druh advokátní literatury rozšiřuje geometrickou řadou, a tento trend je potřeba přivítat. Ostatně předloni jsem se na stránkách tohoto blogu věnoval publikaci od stejné autorky Jak (ne)dělat advokacii: Komunikace s klientem jako hra… i ta má svá pravidla (2019). Daniela Kovářová je advokátka s více než třicetiletou praxí – pokud se sluší u této dámy vůbec zmiňovat takový údaj – a její osobní pohled a zkušenosti stojí za pozornost.

Publikace je členěna celkem do pěti částí. V první části nazvané Advokát autorka rozebírá po řadě důležité otázky a oblasti: proč jsem advokátem, silné & slabé stránky, úchvatná advokacie a nebezpečí pomáhající profese. Stranou zájmu autorky nezůstává ani místo výkonu advokacie, role času v advokacii, jak získat klienta nebo vztah mezi advokátem a klientem. V této části se autorka dále zaobírá překračováním hranic, odpovědností advokáta, advokátním tajemstvím, ale také prohrou v advokacii a soukromým životem advokáta. V druhé části nazvané Klient autorka po řadě definuje, kdo je klient a jak ho poznat a jak identifikovat klientovu zakázku. Dále rozebírá potřebu prevence, možnosti smluv či dohod s klienty, a neopomíjí ani téma nastavení strategie a taktiky. V dalších kapitolách se věnuje tématům komunikace včetně ožehavému tématu oprávněného zájmu klienta a nezbytností klientovi součinnosti. V neposlední řadě se autorka věnuje emocím v advokacii, zátěžovému klientovi a krizovým situacím, konfliktem mezi advokátem a klientem a samozřejmě rovněž neopominutelné odměně. Část třetí je věnována tzv. hojivé advokacii. Část čtvrtá obsahuje odpovědi na anketní dotazy. Část pátá pak obsahuje 30 odpovědí na nejčastější otázky se kterými se autorka setkává.

Ocenit je potřeba strukturovanost publikace. V každé kapitole nechybí pasáž obsahující osobní pohled, příp. trocha teorie nebo příklad, na závěr každé kapitoly jsou pak připojeny doporučení, otázky k zamyšlení, shrnutí vč. doporučené literatury či judikatury / kárných rozhodnutí. Rozhodně to ovšem není tak, že by formát převyšoval obsah. Dominantou autorky je rodinné právo a jako červená nit se proto publikací vinou příklady právě z této oblasti. Až se může zdát, jako by ani jiné oblasti advokacie neexistovaly. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na starý vtip: Advokátce říká v ordinaci její lékař: Paní doktorko, musíte si odpočinout, žádná intelektuální práce! Právnička zděšeně odpoví: Ale já mám advokátní praxi! Lékař se ptá: A čemu se věnujete? Pacientka odpovídá: Rozvodům. Lékař na to odvětí: Tak to je jiná, paní doktorko, to bez obav můžete… Autorce jsou ovšem tak jako tak bytostně blízké vztahy a emoce. Proto nepřekvapí, věnuje-li se např. tématu zda, a příp. jak obejmout klienta. Nicméně nepochybným přínosem publikace je právě onen poučený psychoterapeutický přesah a uvědomění si témat přenosu a protipřenosu, hranic a jejich překračování nebo třeba vhodnosti podstupování supervizí. Autorka je do jisté míry konzervativní (rozebírá-li limity komunikace po telefonu a sdělování informací) ovšem v jiných oblastech velmi pokroková (proponuje-i hojivou či holistickou advokacii). Velkým kladem publikace je především část pátá, která obsahuje tu kratší či delší anketní odpovědi od čtyřicítky více či méně známých osobností z advokacie. Měl-li jsem k předloňské publikaci citované v úvodu jisté výhrady, tak autorka letošním titulem složila reparát, ba co víc, i poctu advokacii, protože z knihy je znát – ano, nestyďme se to pojmenovat pravými jmény – láska k advokacii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *