The Legal Team of the Future: Law+ Skills

Autor: Adam Curphey
Nakladatel: London Publishing Partnership
Rok vydání: 2022
Počet stran: 288
ISBN 978-1913019648

Koncem září letošního roku vyšla další publikace z anglo-americké oblasti zabývající se budoucností právnické (či přesněji řečeno pro odpovídající převod do češtiny „advokátní“) profese. Jedná se přitom o stále živé téma, na které se v uvedeném geografickém okruhu objevují monografie s odstupem času pravidelně. Vizionářskou publikaci Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future od Angličana Richarda Susskinda jsem zde představoval v září 2017 a inovativní titul Američanky Michele DeStefano nazvaný Legal Upheaval: A Guide to Creativity, Collaboration, and Innovation in Law jsem zde představoval v prosinci 2019. Adam Curphey je britský rodák z ostrova Isle Of Man, který právo praktikoval ve White & Case se zaměřením na právo kapitálových trhů a následně přešel do akademie a dlouhodobě se věnuje inovacím. V prezentované knize předkládá svoji vlastní představu o potřebných dovednostech, jež budou v brzké době v advokátní profesi nezbytné. Notorietou je, že znalost práva je považována za samozřejmost, ke které je na místě přidat další dovednosti, odtud celý koncept Law+ z názvu knihy.

 

Publikace je kromě úvodu, poděkování a závěru s použitými zdroji rozdělena celkem do tří tematických celků. První část nazvaná Proč? (The Why) zahrnuje tři kapitoly, a to představení The Law+modelu (kapitola 1), změnám v právní profesi (kapitola 2) a pak jednotlivým stupňům úrovně, tedy základní úrovni, pokročilé, zavedené a expertní úrovni (kapitola 3). Druhá část pojmenovaná Co? (The What) sestává ze šesti kapitol popisující jednotlivé kvadranty dovedností, tzn. Law+People (kapitola 4), Law+Business (kapitola 5), Law+Change (kapitola 6), Law+Technology (kapitola 7) a Law+ in action – příklad (kapitola 8). Poslední třetí část knihy s podtitulem Jak? (The How) obsahuje dalších šest kapitol: budování Law+ dovedností na individuální úrovni (kapitola 9), úvod do Law+ dovednosti ve výuce na právnické fakultě (kapitola 10), budování Law+ dovedností v rámci právnické fakulty (kapitola 11), budování Law+ dovedností v rámci advokátních kanceláří nebo interních právních oddělení (kapitola 12) a připojena je i douška ohlížející se do nedaleké buducnosti s názvem „Co dál?“ (What next?) (kapitola 13).

 

Autor zastává názor, že už nelze hovořit v jednotném čísle a představovat kýženého lawyer of the future, ale je potřeba se zabývat představami doslova o celém interdisciplinárním – navenek i dovnitř kooperujícím – právním týmu, ve kterém nezbytně nutně nemusí být angažováni pouze právníci, ale další profesanti. Prezentuje pak čtyři kvadranty, ve kterých by členové tohoto týmu měli usilovat o získání dovednosti mimo samotnou znalost práva a představuje je jako: Law+People, Law+Business, Law+Change, Law+Technology neboli Právo+lidé, Právo+podnikání, Právo+změny a Právo+tehchnologie. Každý z těchto kvadrantů je dále systematicky rozdělen na čtyři podoblasti, které jsou dále rozebrány, takže dohromady je řeč o celkem 16 essential skills (základních dovednostech) (sic!). V každém z uvedených kvadrantů lze přitom podle autora dosáhnout některé ze 4 úrovní: základní úrovni, pokročilé, zavedené a expertní. Adam Curphey sympaticky poznamená, že ve všech oblastech bychom měli mít alespoň základní úroveň, a pokud někdo bude expertem byť v jediné další oblasti mimo samotné právo půjde o naprosto pozoruhodnou věc. Jedná se skutečně o up-to-date titul, zahrnující také posuny v oboru způsobené prací z domova v době pandemie. V této pozoruhodné knize se autor zabývá celou škálou rozličných témat, od ekonomiky advokátní kanceláře přes process mapping až po fenomén legaltech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *