Převody obchodních podílů a akcií

Autor: Bohumil Havel, Zuzana Nevolná, a kol.
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2022
Počet stran: 332
ISBN: 978-80-7676-396-8

V edici Právní monografie nakladatelství Wolters Kluwer v červenci loňského roku vyšla publikace zaměřená na praktický a častý institut obchodního práva, a to převody obchodních podílů (společností s ručením omezeným) či akcií (akciových společností). Pestrý autorský kolektiv 22 autorů přináší 21 odborných statí tematicky zaměřených na nejrůznější aspekty spojené s převody obchodních podílů či akcií. Kolektiv je to po výtce (viz níže) česko-slovenský, přičemž hned celé dvě třetiny příspěvků pochází od slovenských právníků v jejich rodném jazyce. Doyen české civilistiky Karel Eliáš v úvodním příspěvku všetečně poznamenává na margo autonomie soukromého práva: „Zodpovíme-li otázku, proč naproti tomu např. německá veřejnost (a nejen juristická) chápe první větu § 38 BGB stanovící, že členství ve spolku nelze převádět ani dědit, jako dispozitivní, odhalíme obecný základ potíží slovenské i české právní regulace soukromé sféry. Ten není především v zákonech, ale v úrovni právnického vzdělání a myšlení a v úrovni právního vědomí“. Tentýž autor jinak sympaticky oba blízce příbuzné právní řady cituje, kromě toho lze v publikaci naleznout i ojedinělý výklad k probírané problematice v polském právnímu řádu (příspěvek od Mateusze Żaby).

Publikace zahrnuje příspěvky na téma předmětu převodu (kapitola 1), podílu ve společnosti s ručením omezeným coby disponibilní věci s volatilním obsahem (kapitola 2), povaze „účasti“ (členství) ve spolku a její převoditelnosti (kapitola 3), bezplatný převod či darování obchodního podílu (kapitola 4), omezení převoditelnosti zakladatelskými jednáními a následky jeho porušení (kapitola 5) a totožné téma ze slovenského pohledu (kapitola 6). Následuje zmiňovaná polská kapitola (kapitola 7), stať o dispozici s obligačně zatíženým obchodním podílem či závodem (kapitola 8), povinnosti loajality při převodu podílu ve slovenské (kapitola 9) a české praxi (kapitola 10), účinky převodu vůči společnosti a věřitelům (kapitola 11) a neplatnost převodu akcií (kapitola 12). V dalším kniha pojednává o odporovatelnosti převodu obchodního podílu (kapitola 13) a ochrany dobré víry při nabytí podílu (kapitola 14) vč. situace nabytí podílu od neoprávněného (kapitola 15). V neposlední řadě se autoři věnují opcím (kapitola 16), převodu akcií s mezinárodním prvkem (kapitola 17), okamžiku převodu (kapitola 18), a stranou nezůstává ani exekuce na obchodní podíl (kapitola 19) a pohledy na převody podílů či akcií optikou trestního (kapitola 20) a daňového práva (kapitola 21).

Ač kniha vyšla v edici Právní monografie a jako červená nit se jí kromě jiného táhne téma převodu podílu či akcie, jejich možná omezení, předpoklady účinnosti či kontext s povinností loajality, jde především o kolektivní sborník se všemi plusy a mínusy podobných sborníků. Pouze z názvu publikace opatřeného nakladatelem by se pak mohlo zdát, že se bude jednat o právní literaturu zamřenou na tuzemský právní řád, což je ovšem pravda pouze z jedné třetiny, jak bylo poukázáno v úvodu tohoto příspěvku ohledně počtu slovensky psaných a na slovenské právo zaměřených statí. Dlužno dodat, že z celé knihy vyvstává do popředí především několik výrazných článků. Je jím úvodní příspěvek doyena Karla Eliáše, který je jako obvykle jak podnětný, tak kousavý, dále stať advokáta Petra Břízy rozebírající zajímavý pohled na hraniční určovatele a rozhodné právo pro převod akcie s mezinárodním prvkem, a konečně pojednání akademika Josefa Bejčka, který je v publikaci tak trochu nenápadně schován, ač je jeho téma navýsost zajímavé a judikaturně neprobádané, a to implicitní a explicitní konkurenční doložky ve světle soutěžního práva, ale i možností jejich modifikace soudem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *