Banking & Finance. Všeobecná praxe

Autor: Martin Vojtko, Miloš Felgr, Daniel Hurych, Tomáš Jíně, Petr Vybíral a kol.
Nakladatel: C.H.Beck
Rok vydání: 2023
Počet stran: 356
ISBN: 978-80-7400-927-3

V edici Právní praxe nakladatelství C.H. Beck vyšla na konci letošního června monografie nazvaná Banking & Finance s všeříkajícím podtitulem Všeobecná praxe. Za touto knihou stojí široký autorský kolektiv celkem 21 právníků. Jde přitom převážně o advokáty působící v pražských nadnárodních advokátních kanceláří s právní praxí v oblasti bankovnictví a finance, a to Dentons, Allen & Overy, Clifford Chance nebo White & Case. Představovaná kolektivní monografie poodhaluje právní praxi v komplexních úvěrových transakcích mnohdy s mezinárodním prvkem. Není přitom příliš obvyklé, aby přední tuzemské advokátní kanceláře tímto způsobem spojily síly a knižním výstupem poodhalily svou vlastní praxi, případně určité know-how či zkušenosti v konkrétní oblasti. Publikace mne proto zaujala a titul jsem se rozhodl opatřit.

Monografie je kromě předmluvy a úvodu rozdělena celkem do 7 kapitol. V úvodní kapitole je představeno obecně dluhové financování (kapitola 1). V následující části je pojednáno o účastnících úvěrových vztahů, struktuře úvěrové dokumentace, předsmluvních vztazích, a o rozdílech mezi bilaterálním, syndikovaném či klubovém financování, a o procesu tzv. syndikace (kapitola 2). Stěžejní kapitola, která zabírá de facto polovinu celé publikace je logicky věnována úvěrové smlouvě a jejímu pravidelnému obsahu (kapitola 3). Nechybí ani pasáž o tzv. mezivěřitelské dohodě (kapitola 4) a autoři nemalou pozornost věnují rovněž zajišťovacím instrumentům (kapitola 5). Stranou nezůstává ani kapitola o jiných souvisejících dokumentech jako jsou zejména právní posudky (kapitola 6). Celou publikaci uzavírá douška věnovaná insolvencím a restrukturalizacím (kapitola 7).

Nesporným kladem publikace je podrobné vysvětlení praxe úvěrového financování ohledně variací smluvních ujednání podle LMA (Loan Market Association) smluvních vzorů. Publikaci lze doporučit všem právníkům, kteří se setkávají s úvěrovými vztahy a zajímají se, jak daná oblast může vypadat ve velkých transakcích. Čtenář se kupříkladu dozví, co znamenají smluvní ujednání typu yank the bank nebo snooze and lose, kdo je tzv. aranžér úvěru, co je akcelerace úvěru nebo jak přistoupit k zástavě pohledávek z obchodního styku. V představované publikaci je nicméně průvodním jevem skutečnost, že někteří autoři popisují určitý právní institut nebo obvyklé ustanovení z úvěrové praxe, ačkoliv již tyto byly vysvětleny v jiné části monografie. To je ale pouze drobný nedostatek jinak pozoruhodného počinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *