O mně

Po studiu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem v roce 2013 započal právní praxi v Brně, a to nejprve jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři zabývající se především smluvní agendou a veřejnými zakázkami, poté od roku 2014 pak v advokátní kanceláři zabývající se generální praxí, zejména zastupováním klientů v soukromoprávních věcech a obhajobou klientů ve věcech trestních. Po složení advokátních zkoušek v roce 2016 jsem výkon advokátní praxe přesunul do Prahy, kde navazuji na své dosavadní zkušenosti.