Úvodní příspěvek aneb o Blogu

Práce s právními texty, ať už jde o právní předpisy, soudní rozhodnutí, smlouvy či nejrůznější podání a návrhy všeho druhu, je denním chlebem každého právníka. Jde tu o psaný text, jehož kvalita je mnohdy kolísavá, přičemž správné právní psaní a odpovídající vyhodnocení takových právních textů vyžaduje aktivního čtenáře.

I s ohledem na neustále se měnící právní řád a nové trendy v jeho aplikaci a interpretaci je nutné se neustále dále vzdělávat a rozšiřovat si obzory, nebo si od právních textů odpočinout právě u zajímavé knihy. Na některé podnětné knihy si zde dovolím průběžně upozorňovat.