20 případů státního zástupce na okrese

Autor: Adéla Rosůlek
Nakladatel: Wolters Kluwer ČR
Rok vydání: 2021
Počet stran: 264
ISBN: 978-80-7552-657-1

Poslední dobou se objevují tituly, jejímž záměrem je podělit se z osobního pohledu o vlastní řešené kauzy a obohatit tak čtenáře o zajímavé případy. Příkladem může být Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky Marcely Fryštenské (Leges, 2020) nebo právě letos v létě vydaných 20 případů státního zástupce na okrese Adély Rosůlek. Uvedená autorka je státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Pardubicích a členka výkonného výboru Unie státních zástupců ČR. Po dvou letech v taláru tato státní zástupkyně sepsala své kauzy v anonymizované podobě do podoby knihy. Jedná se tedy o krok k větší otevřenosti státního zastupitelství, který lze jedině přivítat. Nicméně hned na úvod je potřeba uvést, že v případě této knihy nejde o takovou senzaci jako před pár lety vyvolala publikace mladého britského anonymního trestního advokáta, který si říká The Secret Barrister, nazvaná „The Secret Barrister: Stories of the Law and How It’s Broken“ (Pan Macmillan, 2018). Zmíněná kniha spustila širokou celospolečenskou diskuzi o britské trestní justici – to tato publikace patrně nevyvolá. Přesto se jedná o pozoruhodnou knihu, jejíž náklad je v nabídce některých knihkupců již rozebrán.

Publikace je členěna do 21 kapitol. Pomyslných 20 případů se týká spíše 20 tematických celků a poslední kapitola představuje sběrnou kategorii bizarních kauz. Autorka nejprve pojednává o případech, které se týkají exhibicionistů (kapitola 1). Následně přechází k drogové trestné činnosti (kapitola 2). Další kapitola pojednává o podmíněném propuštění (kapitola 3). Následující kapitola popisuje vazební věci (kapitola 4). Stať nazvaná „za zavřenými dveřmi“ (kapitola 5) se věnuje případům domácího násilí. Autorka poté vzpomíná na svoji první vazební věc (kapitola 6). Násleudjící kapitola se zaobírá úvěrovými podvody (kapitola 7). Stranou nezůstanou ani pašované cigarety (kapitola 8) nebo krádež za nouzového stavu (kapitola 9). V přesné polovině pomyslných případů se octneme za mřížemi u trestné činnosti odsouzených (kapitola 10). V další části knihy se autorka věnuje poškozování vozidel (kapitola 11) a neopomíjí ani trestnou činnost na internetu (kapitola 12). Na párové kapitoly věnující se ženám jak v roli podvodnic (kapitola 13) tak v roli útočnic (kapitola 14) navazuje kapitola o případech odklonů, příp. jiných způsobech vyřešení věci (kapitola 15). Následně je popsán specifický případ věci řešené na § 307 trestního řádu (kapitola 16). Samostatná kapitola je věnována alkoholu a drogám za volantem (kapitola 17). Závěrem autorka popisuje kauzy útoků psa (kapitola 18), sousedské rozepře (kapitola 19) a sousedské ataky (kapitola 20). Knihu ukončuje zmíněný kabinet kuriozit (kapitola 21).

Autorka na jednom místě uvádí, že podstatnou část knihy napsala o vánočním volnu. Text přitom působí právě jako povídání se stejně starými spolužáky na vánočním večírku, a tomu odpovídají i zvolené lidové formulace o zábavnosti, kdy autorku „drogy vždy bavily“, či se jednalo o „pikantní případ“. Právě dráždivým případům z oblasti lidské sexuality se přitom autorka věnuje se zvláštním zaujetím. Autorku naopak ke škodě věci nechává chladnou judikaturní zvrat v druhdy běžné praxi trestních soudů spočívající v ukládání drakonických trestů odnětí svobody u krádeží za koronaviru nebo procesní použitelnost výpovědi zasahujících policistů. Někteří čtenáři mohou poměřovat obsah knihy se zásadami výkonu funkce státního zástupce podle § 24 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Budiž řečeno, že popisy kauz mnohdy zabíhají do nepříliš záživných detailních popisů, rozsáhlých citací z úředních záznamů a (typicky nekonečných) tzv. skutkových vět převzatých do obžalob (včetně nepřípustné „policejní“ spojky „když“).  Zarážející je přitom nulová empatie s obžalovanými či odsouzenými (což vyniká zejména v kapitole o podmíněném propuštění) a nepřehlédnutelná míra fachidiocie s absencí odstupu (některé popisované kauzy jsou živé). Knize nicméně nelze upřít jistý edukativní ráz spojený s odkazy na paragrafy vysvětlující procesní postupy a roli státního zástupce v trestním řízení.  V tomto ohledu tak nepochybně může kniha dobře sloužit pro studenty práv a pro klauzury z trestního práva, nebo třeba i pro nadšené zájemce z řad veřejnosti. Po praktikující advokáty jde však o veskrze banální kauzy, jejichž jednotlivé obrysy jsou po zaklapnutí knihy stěží zapamatovatelné.