Právní psaní srozumitelným jazykem

Autor: Bryan A. Garner
Nakladatel: Nugis Finem Publishing
Rok vydání: 2021
Počet stran: 193
ISBN: 978-80-7614-005-9

Progresivní malé nakladatelství Nugis Finem, jehož první počin na poli právní literatury sborník Filosofie práva (2020) jsem zde představoval v srpnu loňského roku, pokračuje v čeření stojatých vod trhu tuzemských právních publikací. Představovaná publikace se zařazuje do zatím nemnohých tuzemských monografiích o tzv. legal-writtingu, srov. v listopadu 2019 zde představované Právní psaní (2019) od Jana Vučky a v říjnu loňského roku zde prezentované Jak psát, aby se to dalo číst (2021) od Jakuba Švába. Komentovanou novinkou je kongeniální český překlad anglo-americké klasiky na poli legal writtingu, a to příručky „Legal Writing in Plain English“ od Bryana A. Garnera (mj. spoluautora jiného pozoruhodného manuálu „Making Your Case: The Art of Persuading Judges“ napsaného ve spoluautorství se soudcem amerického Nejvyššího soudu Antoninem Scaliou).

Publikace je členěna do celkem pěti částí. První část se věnuje obecným zásadám právního psaní, a to uspořádání myšlenek, formulace vět, výběru slov. V druhé části je pojednáno o zásadách pro psaní textů s analytickou nebo přesvědčovací funkcí. V třetí části jsou prezentovány zásady pro psaní smluv, právních předpisů a jiných normativních textů. Čtvrtá část je věnována zásadám pro grafické úpravy textů a v neposlední řadě pátá část směřuje do budoucnosti, neboť se věnuje způsobům, jak se neustále zlepšovat. V případě této publikace se jedná o adaptovaný překlad s cvičeními, tzn. americké právní reálie jsou nahrazeny přibližnými českými ekvivalenty, nebo jsou vypuštěny tam, kde odpovídající protějšek neexistuje. Každou kapitolu následuje praktické cvičení odstupňované podle obtížnosti.

Dlužno připomenout, že nakladatelství Nugis Finem již v roce 2020 zveřejnilo online kurz na platformě Nostis, ve kterém Martin Kopa představoval některé ideje právě z Legal Writing in Plain English“ od Bryana A. Garnera. Absolventi uvedeného kurzu si tak vzpomenou na zásady tvorby textů a Martinem Kopou prezentované 4 osobnosti šílence, architekta, tesaře a soudce, kteří se při tvorbě textů na straně autora uplatní. Jak už to u podobných příruček bývá, řada praktiků již minimálně na intuitivní úrovni mnohé rady autora ve své činnosti používá. Publikace nepochybně může dobře sloužit jako studijní pomůcka pro studenty, právě kterým je na místě tuto pozoruhodnou publikaci doporučit.